Garanti

Generelle garantibetingelser

Hvert eneste Xcellent produkt er fremstillet med største omhu og gennemgår en nøje kontrol, inden det forlader fabrikken.

Garanti
Xcellent giver 15 års reklamationsret mod fjedre- og rammebrud på alle Xcellent senge.

På Xcellent 5000 samt Supreme produkt serien ydes 5 års reklamationsret på materiale og fabrikationsfejl.

På Xcellent 3000 samt Plus+ produkt serien ydes 2½ års reklamationsret på materiale og fabrikationsfejl men 5 års reklamationsret på motorfejl.

Garantiperioden træder i kraft på datoen, der står på fakturaen. Garantien er kun gældende ved normalt daglig brug. Montering og vedligeholdelse skal være udført i overensstemmelse med instruktionerne.

Garantien er kun gældende ved fremvisning af den originale faktura. Garantien gælder kun for den oprindelige køber. Anmeldelse skal ske til din Xcellent forhandler, hvor produktet oprindeligt er købt,også selvom man i mellemtiden er flyttet til et andet land.

 Materiale- og fabrikationsfejl

Hvis der konstateres materiale eller fabrikationsfejl, er Xcellent forpligtet til at udbedre sådanne fejl i henhold til Xcellent´s garantibetingelser. Hvis defekten ikke kan udbedres, erstattes produktet inden for garantiperioden med det samme produkt eller et tilsvarende produkt, såfremt det ikke længere kan leveres.

Xcellent afgør, om en fejl skal afhjælpes i form af udskiftning, reparation eller godtgørelse. Garantikrav i tilfælde af defekter/ beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig anvendelse (for eksempel overbelastning), forkert eller ukyndig brug eller som følgeaf normal slidtage afvises. Ved normal slidtage på madrasser se punktet vedligeholdelse af madrasser.

Afhængigt af reklamationensart kan kombinationer med ikke Xcellent produkter medføre begrænsninger i garantikravet.

Garantien bortfalder, hvis produktet på et tidspunkt demonteres eller monteres af personer, som Xcellent ikke betragter som kvalificerede.

Xcellent forbeholder sig retten til ikke at yde garanti på produkter, som transporteres til lande, hvor Xcellent ikke er repræsenteret af forhandlere. Garantibetingelserne er ikke gældende for produkter, som er købt på uautoriserede salgssteder (fysisk eller online).

Forsendelse
Ombytning eller reparation inden for garantiperioden er gratis, men det omfatter ikke automatisk godtgørelse af omkostninger til forsendelse mellem kunde og forhandleren eller til Xcellent´s fabrik. Ved en reklamation hvor varen sendes til undersøgelse på fabrikken, og reklamationen efterfølgende afvises, dækkes forsendelses omkostninger ikke.

Service
Hvis du har spørgsmål til dit Xcellent produkt, er du velkommen til at henvende dig i den butik, hvor du købte produktet. Hvis butikken ikke længere sælger Xcellent produkter, skal du henvende dig hos den nærmeste Xcellent forhandler. Forhandleren vil kontakte Xcellent for dig.